Welkom op onze website!


VEERTIG DAGEN VOORAFGAANDE AAN PASEN
De mis op Aswoensdag is een boeteviering, waarin de priester de gelovigen een askruisje op het voorhoofd tekent. De kleur van de misgewaden is dan paars. Bij de koorzang ontbreekt het ‘Gloria of Eer aan God’. Voorafgaande aan de evangelielezing wordt geen ‘Alleluja’ gezongen. De lezingen van Aswoensdag en de vijf daaropvolgende zondagen bereiden ons voor op de twee grootste weken van het liturgisch jaar: de Goede Week en het Paasoctaaf.
Ook zingen de koren van de OLV Basiliek in deze weken koorwerken en liederen die op deze boetetijd zijn afgestemd. Zo zal verschillende zondagen het Gregoriaans ‘Attende Domine’ gezongen worden.
In de Goede Week vieren we de mis van Palmzondag met de wijding van de palmtakjes en het geheel gelezen passie-evangelie volgens Lucas. Op Witte Donderdag herdenken we de instelling van het sacrament van de Eucharistie in de avondmis. Goede Vrijdag staat in het teken van het Lijden en Sterven van de Heer. De Stille zaterdag besluiten we met de Paaswake.
Op de website kunt u zien, wanneer de mis muzikaal verzorgd word door het Basiliekkoor OLV Sengers, de Schola Cantorum BMV, het Gelegenheidskoor van de Basiliekkoor of een ander koor.


[GK : 06-03-2019]
Voeg toe aan uw agenda
24 maart 2019
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Zwolle
Derde zondag van de Veertigdagentijd
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten
Uitvoerende(n) Jozefkoor
Voeg toe aan uw agenda
31 maart 2019
Vierde zondag van de Veertigdagentijd
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Gelegenheidskoor
Voeg toe aan uw agenda
7 april 2019
Basiliekkoor Onser Liver Vrowen Sengers
Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg em. pastoor Theo van der Sman
Uitvoerende(n) Basiliekkoor O.L.V. Sengers
Voeg toe aan uw agenda
14 april 2019
pastor Jaap  Scholten
Palmzondag
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten
Uitvoerende(n) Basiliekkoor O.L.V. Sengers
Voeg toe aan uw agenda
18 april 2019
Witte Donderdag
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op donderdag
Aanvang 19:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Basiliekkoor O.L.V. Sengers
Voeg toe aan uw agenda
19 april 2019
Goede Vrijdag
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op vrijdag
Aanvang 19:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Schola Cantorum BMV
Voeg toe aan uw agenda
20 april 2019
Paaswake
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zaterdag
Aanvang 21:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Basiliekkoor O.L.V. Sengers