Welkom op onze website!


PASEN: VIJFTIG DAGEN FEEST
Dirigenten en koren halen alles uit de kast om de eucharistieviering op dit hoogfeest zo feestelijk mogen te doen klinken. De koster en tal van vrijwilligers zorgen ervoor, dat de kerk er wat bloemen betreft, er zo feestelijk mogelijk uitziet. Op drie manieren kun je tegen de viering van Pasen aankijken. Allereerst als hoogfeest, dat direct aansluit op het Paastriduüm dat begint met de avondmis op Witte donderdag en wordt afgesloten met de Paaswake. In de tweede plaats vormt het hoogfeest samen met de zeven dagen, die op Pasen volgen het Paasoctaaf. De meest bijzondere dagen zijn daarbij de Paasmaandag of Tweede Paasdag en de zondag Beloken Pasen, wanneer de luiken van het Paasoctaaf bij wijze van spreken weer worden gesloten. Maar dan is het nog lang niet afgelopen, want de gehele Paastijd duurt vijftig dagen. Dit is dan de derde manier om viering van Pasen te benoemen. Feestelijke eucharistievieringen staan ons te wachten op alle zondagen; maar ook op de donderdag die valt op de veertigste dag, we vieren dan de Hemelvaart van de Heer. Op de vijftigste dag sluiten we met het Pinkerfeest de Paastijd af. Op de website kunt u zien, wanneer de mis muzikaal verzorgd word door het Basiliekkoor OLV Sengers, de Schola Cantorum BMV, het Gelegenheidskoor van de Basiliek of een ander koor.
[GK : 12-04-2019]
VEERTIG DAGEN VOORAFGAANDE AAN PASEN
De mis op Aswoensdag is een boeteviering, waarin de priester de gelovigen een askruisje op het voorhoofd tekent. De kleur van de misgewaden is dan paars. Bij de koorzang ontbreekt het ‘Gloria of Eer aan God’. Voorafgaande aan de evangelielezing wordt geen ‘Alleluja’ gezongen. De lezingen van Aswoensdag en de vijf daaropvolgende zondagen bereiden ons voor op de twee grootste weken van het liturgisch jaar: de Goede Week en het Paasoctaaf.
Ook zingen de koren van de OLV Basiliek in deze weken koorwerken en liederen die op deze boetetijd zijn afgestemd. Zo zal verschillende zondagen het Gregoriaans ‘Attende Domine’ gezongen worden.
In de Goede Week vieren we de mis van Palmzondag met de wijding van de palmtakjes en het geheel gelezen passie-evangelie volgens Lucas. Op Witte Donderdag herdenken we de instelling van het sacrament van de Eucharistie in de avondmis. Goede Vrijdag staat in het teken van het Lijden en Sterven van de Heer. De Stille zaterdag besluiten we met de Paaswake.
Op de website kunt u zien, wanneer de mis muzikaal verzorgd word door het Basiliekkoor OLV Sengers, de Schola Cantorum BMV, het Gelegenheidskoor van de Basiliekkoor of een ander koor.


[GK : 06-03-2019]
Voeg toe aan uw agenda
20 april 2019
Basiliekkoor Onser Liver Vrowen Sengers
Paaswake
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zaterdag
Aanvang 21:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Basiliekkoor O.L.V. Sengers
Voeg toe aan uw agenda
21 april 2019
emiritus pastoor Theo van der Sman
Hoogfeest van Pasen
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg em. pastoor Theo van der Sman
Uitvoerende(n) Basiliekkoor O.L.V. Sengers
Voeg toe aan uw agenda
22 april 2019
pastor Jaap  Scholten
Paasmaandag
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op maandag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten
Uitvoerende(n) Mannenkoor Hattem
Voeg toe aan uw agenda
28 april 2019
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Zwolle
Beloken Pasen
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten
Uitvoerende(n) Jozefkoor
Voeg toe aan uw agenda
5 mei 2019
Derde zondag van Pasen
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Basiliekkoor O.L.V. Sengers
Voeg toe aan uw agenda
12 mei 2019
Toediening van het H. Vormsel
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Uitvoerende(n) Hykanon
Voeg toe aan uw agenda
19 mei 2019
Vijfde zondag van Pasen
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Schola Cantorum Zwolle