Welkom op onze website!


Afsluiting kerkelijk jaar en de komst van de Heer met Kerstmis
In de maand november houden we ons in de liturgie bezig met het leven na dit leven, een leven waarin tijd en ruimte geen rol meer spelen.

Op de zondagen in november zien we uit naar de Wederkomst van de Heer en op die laatste zondag op 25 november vieren we het hoogfeest van Christus Koning. En dan is de cirkel van het liturgisch jaar weer rond en beginnen we met de Advent van de Heer, waarbij we stil staan bij de aankondiging van Zijn geboorte aan de maagd Maria.

De Kerstnachtmis en Kerstdag-mis zijn samen het hoogtepunt van de komst van de Heer naar het volk, dat naar Hem uitziet. Op Driekoningen openbaart God, dat zijn zoon Jezus Christus gekomen is al Redder van allen die in Hem geloven.

Het Basiliekkoor OLV Sengers zingt op:
25 november (Christus Koning),
2 december (1e Advent),
16 december (3e Advent),
24 december (Kerstnachtmis),
25 december (Kerstdag-mis),
1 januari (Moeder Gods Maria),
6 januari (Driekoningen).

De Schola Cantorum zingt op:
11 november (2e Advent) en op
13 januari (Doop van de Heer).

Het Gelegenheidskoor van de Basiliek zingt op 30 december (Heilige Familie).

Alle drie koren kunnen er zangers bij gebruiken, vooral schort het bij de koren aan herenstemmen.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met:
Henk Bach (voorzitter) 038-4542808 hj.bach@hetnet.nl of
Gerard Keilholtz (dirigent) gerard@keilholtz.nl

[GK : 16-11-2018]
Voeg toe aan uw agenda
25 november 2018
pastor Jaap  Scholten
Christus Koning
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten
Uitvoerende(n) Basiliekkoor OLV Sengers
Missa Mater Dei van J. Schlösser
Voeg toe aan uw agenda
2 december 2018
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Zwolle
Eerste zondag van Advent
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg em. pastoor Theo van der Sman
Uitvoerende(n) Basiliekkoor
Voeg toe aan uw agenda
9 december 2018
2e zondag van Advent
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Schola Cantorum
Wisselende gezangen: 2e zondag van Advent;
vaste gezangen: Missa XVII

Lees meer ...

Voeg toe aan uw agenda
16 december 2018
Basiliekkoor Onser Liver Vrowen Sengers
Derde zondag van Advent
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten
Uitvoerende(n) Basiliekkoor