VEERTIG DAGEN VOORAFGAANDE AAN PASEN
De mis op Aswoensdag is een boeteviering, waarin de priester de gelovigen een askruisje op het voorhoofd tekent. De kleur van de misgewaden is dan paars. Bij de koorzang ontbreekt het ‘Gloria of Eer aan God’. Voorafgaande aan de evangelielezing wordt geen ‘Alleluja’ gezongen. De lezingen van Aswoensdag en de vijf daaropvolgende zondagen bereiden ons voor op de twee grootste weken van het liturgisch jaar: de Goede Week en het Paasoctaaf.
Ook zingen de koren van de OLV Basiliek in deze weken koorwerken en liederen die op deze boetetijd zijn afgestemd. Zo zal verschillende zondagen het Gregoriaans ‘Attende Domine’ gezongen worden.
In de Goede Week vieren we de mis van Palmzondag met de wijding van de palmtakjes en het geheel gelezen passie-evangelie volgens Lucas. Op Witte Donderdag herdenken we de instelling van het sacrament van de Eucharistie in de avondmis. Goede Vrijdag staat in het teken van het Lijden en Sterven van de Heer. De Stille zaterdag besluiten we met de Paaswake.
Op de website kunt u zien, wanneer de mis muzikaal verzorgd word door het Basiliekkoor OLV Sengers, de Schola Cantorum BMV, het Gelegenheidskoor van de Basiliekkoor of een ander koor.


[GK : 06-03-2019]