ActueelActueel

Welkom op onze website!


Vakantie en daarna
Het koor heeft een korte vakantie, d.w.z. onze dirigent, tot 15 augustus. Dan pakken onze leden de draad weer op en zingen enkele leden het hoogfeest van Maria tenhemelopneming, de patrones van de basiliek.
Helaas dit jaar niet met processie en uitbundige samenzang van onze bekende Maria-liederen. Samenzang is nog steeds verboden.
Op zondag 16 augustus zal de schola de mis muzikaal verzorgen. Het basiliekkoor werkt mee aan de online-vieringen van Kevelaer. Deze vinden plaats op dinsdag 18 en woensdag 19 augustus, om 19.00 uur via het Youtube-kanaal van de parochie.
[GK : 18-07-2020]
openbare eucharistieviering
Zondag 12 juli opent de basiliek haar deuren weer voor de eucharistieviering. Hierbij zijn, als gevolg van de corona-maatregelen, slechts 44 plaatsen beschikbaar. U dient zich telefonisch op via de website van de basiliek aan te melden
[GK : 18-07-2020]
Onser Liver Vrowen Sengers
Dit is ons hele koor. Helaas zingen er in de coronatijd maar enkelen van ons.
Basiliekkoor Zwolle, Pinksteren 2019
[GK : 18-07-2020]
Voeg toe aan uw agenda
15 augustus 2020
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Zwolle Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Zwolle
Hoogfeest van Maria tenhemelopneming
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zaterdag
Aanvang 12:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten
Uitvoerende(n) Leden van het basiliekkoor o.l.v. Gerard Keilholtz
Dit jaar geen processie.
Hoogfeest van de patrones van de basiliek.

Lees meer ...