ActueelActueel

Welkom op onze website!


VAN PASEN NAAR PINKSTEREN
De Paastijd: 50 dagen tot Pinksteren, met daarin na 40 dagen Hemelvaart des Heren, is de meest liturgische tijd van het kerkelijk jaar.
De jubel in de vele Alleluja's getuigen daar in de zang van. Deze blijde tijd valt ook samen met het voorjaar. Hierin raken we het gevoel van de coronatijd gelukkig wat kwijt.

Het is echter ook een trieste tijd sinds eind februari het Oekraïnse Volk door Russische leger wordt gegeseld met een mensonwaardige strijd waarin vele doden vallen, gewonden en ontredderden. Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor het geweld. Wie weet hoe lang dit nog gaat duren! We gedenken hen in gebed en met concrete hulp. De vluchtelingen zijn tijdens de zondagsmis vaak te gast

Het basiliekkoor wil een essentiële bijdrage leveren in de liturgie met onze zang. Wij repeteren hiervoor op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 met een pauze. Wilt u ook bijdragen aan een goed gezongen eredienst kom ons dan versterken! We zingen op zon- en feestdagen. Daarbij kunnen wij uw hulp en inzet goed gebruiken!

Vandaar een welkomstwoord voor alle parochianen en andere geïnteresseerden die het aandurven kennis te maken met ons gemengd koor, waarbij mensen op mensen letten en je welkom mag voelen.
U kunt contact met mij opnemen als secretaris:telefonisch, per e-mail of na een eucharistieviering

Henk Bach – Dollard 55 – 8032 KB Zwolle – 038-4542808 – hj.bach@hetnet.nl; of dirigent: Gerard Keilholtz (06-53803132)

Basiliekkoor 2022 PinksterenOP WEG NAAR PASEN

Vanaf Aswoensdag gaan we in 40 dagen op naar het hoogfeest van Pasen.
Vanaf deze dag bereidt de Kerk zich voor op het Lijden de Sterven van de Heer en zijn glorievolle Verrijzenis.

Hoogtepunt in deze periode is de Goede Week; van Palmzondag, dit jaar 10 april, tot en met de Paaswake.
Op Witte Donderdag herdenken wij het instellen van de eucharistie, de breking van het Brood en het veranderen van wijn in het Bloed van Christus.
Goede Vrijdag gedenken wij het Lijden en Sterven van Jezus. Met het bidden van de Kruisweg en de plechtigheden van de Kruisverering, zijn wij diep verbonden met het lijden dat Jezus op zich nam om ons van zonden te verlossen.
In de Paaswake, zaterdag 17 april, gaan we met Christus door de dood naar het Nieuwe leven, het eeuwige leven.
Op Paasmorgen vieren we Zijn overwinning op de dood met Zijn glorierijke Verrijzenis.

Calvariegroep basiliek Zwolle
VAN ADVENT NAAR KERSTMIS 2021

In de afgelopen periode hadden wij als koor de indruk dat Corona nu echt op zijn retour was.
Helaas was deze indruk niet geheel terecht.
Het aantal bewoners van ons land, dat positief getest wordt, blijft hoog.
Toch zijn we als koor weerbaarder geworden dankzij de vaccinatie.

Daarom bereidt onze dirigent zich met ons koor voor op een feestelijke viering van Kerstmis.
We hopen in de Kerstnachtmis en met de kerstdagmis weer voor ieder van ons mooie kerstmuziekstukken ten gehore te brengen.
We verlangen ernaar samen met de parochianen kerstliederen te kunnen zingen.
Wij repeteren daarom zowel in de Caeciliazaal als de kerk.

Via de website kunt u zien welk koor op de komende zon- en feestdagen ingeroosterd is.
kersstal O.L.V. basiliek Foto: Zwolle in beeld
[HB : 05-06-2022]
Voeg toe aan uw agenda
2 oktober 2022
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Zwolle Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Zwolle
27e Zondag door het jaar
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten
Uitvoerende(n) Basiliekkoor OLV Sengers
Voeg toe aan uw agenda
9 oktober 2022
EngelenzangSchola Cantorum Zwolle EngelenzangSchola Cantorum Zwolle
28e Zondag door het jaar
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Schola Cantorum Zwolle
De vaste gezangen zijn van de Gregoriaanse Maria-mis (IX)
De wisselende gezangen zijn van de 27e Zondag door het jaar

Lees meer ...

Voeg toe aan uw agenda
16 oktober 2022
29e Zondag door het jaar
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten
Uitvoerende(n) Basiliekkoor OLV Sengers
Voeg toe aan uw agenda
16 oktober 2022
Kevelaerlof
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 15:30 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg emeritus pastoor Theo van der Sman
Uitvoerende(n) Samenzang
Voeg toe aan uw agenda
23 oktober 2022
30e Zondag door het jaar
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Jozefkoor