ActueelActueel

Welkom op de website van het Basiliekkoor Zwolle


De Paastijd
In de Paaswake gingen we van de Veertigdagentijd over in de paastijd. Die duurt 50 dagen. Het jodendom kent ook een periode van 7x7 dagen dat na het Pesachfeest wordt gevierd.
De Paastijd duurt tot Pinksteren, de 50e dag van Pasen, ook Pentecoste genoemd (de 50e dag) De eerste zondag van Pasen is Eerste Paasdag
De tweede zondag (Quasi modo) heet ook wel Beloken Pasen.
De 3e zondag heet zondag Jubilate
De 4e zondag volgens de introitus van de dag Misericordia
De 5e zondag heet Zondag Cantate
De 6e zondag wordt de introitus Vocem jucunditatis gezongen.

Veertig dagen na Pasen vieren wij de Hemelvaart des Heren ofwel Hemelvaartsdag, op donderdag.
De zondag erna, de 7e zondag van Pasen is Zondag Exaudi.

Na 7 x7 dagen vieren wij op de 50e dag het Hoogfeest van Pinksteren. De Geest daalt neer over de apostelen en zij worden uitgezonden om het Evangelie over de wereld te verkondigen. Dit wordt beschouwd als het begin van de Kerk. Spiritus Domini replevit orbem terrarum (De Geest van God vervult de hele aarde)


[GK : 15-04-2024]
Goede Week en Pasen
Op Palmzondag begint de Goede Week. Wij vieren de intocht van Jezus in Jerusalem. Op deze dag wordt het passieverhaal volgens Mattheüs gelezen.

HET TRIDUÜM SACRUM De belangrijkste dagen van ons kerkelijk jaar vormen de Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag met de Paaswake.

Het Laatste Avondmaal en de instelling van de Heilige Eucharistie wordt gevierd op Witte Donderdag. De avond eindigt in stilte met het overbrengen van de geconsacreerde hosties naar het rustaltaar, in onze basiliek het Maria-altaar. Tot laat in de avond kan er gebeden worden.

Op Goede Vrijdag wordt in de Kruisweg stil gestaan bij het Lijden van Jezus, Zijn gang naar Golgatha en het sterven aan het Kruis. Om 19.00 uur worden de plechtigheden gehouden met Kruishulde.

De Paaswake, gehouden na zonsondergang, begint om 21.00 uur. De nieuwe paaskaars wordt gezegend en onder het zingen van: Licht van Christus met antwoord Wij danken U in de basiliek vanuit de torenhal binnengebracht, gevolgd door de Paasjubelzang: Laat juichen (Exsultet). Daarna volgen 6 lezingen die bij de wake horen. Bij het zingen van het Gloria, waarbij de klokken weer geluid worden, viert de Kerk de Verrijzenis van Jezus.

Op Eerste Paasdag vieren wij de Opstanding van Jezus uit het graf. Christus is verrezen, alleluja!!

Dan volgt de Paastijd die duurt tot Pinksteren, 50 dagen na Zijn verrijzenis Kruisgewelf Onze Lieve Vrouwe Basiliek Zwolle
[GK : 27-03-2024]
Voeg toe aan uw agenda
26 mei 2024
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Zwolle Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Zwolle
Drieëenheidszondag / Trinitatis
Serie Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten
Uitvoerende(n) Jozefkoor
Voeg toe aan uw agenda
2 juni 2024
Sacramentsdag
Serie Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten
Uitvoerende(n) Basiliekkoor OLV Sengers
Voeg toe aan uw agenda
7 juni 2024
Heilig Hart van Jezus
Serie Vieringen Basiliek
Op vrijdag
Aanvang 19:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten
Uitvoerende(n) Gelegenheidskoor
Voeg toe aan uw agenda
9 juni 2024
10e zondag door het jaar
Serie Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg Bisdom Utrecht
Uitvoerende(n) Schola Cantorum Zwolle
De vaste gezangen zijn van de Gregoriaanse mis voor de zondagen door het jaar (XI)
De wisselende gezangen zijn van de 10e zondag door het jaar

Lees meer ...

Voeg toe aan uw agenda
16 juni 2024
11e zondag door het jaar
Serie Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Basiliekkoor OLV Sengers
Voeg toe aan uw agenda
23 juni 2024
12e zondag door het jaar
Serie Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten
Uitvoerende(n) Jozefkoor
Voeg toe aan uw agenda
24 juni 2024
Geboorte Johannes de Doper
Serie Vieringen Basiliek
Op maandag
Aanvang 12:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Gelegenheidskoor