ActueelActueel

Welkom op de website van het Basiliekkoor Zwolle


Het jubilerende koor 525 jaar
Dit jaar 2023 viert het basiliekkoor Onser Liver Vrowen Sengers haar 525 jarig bestaan! Een heugelijk feit waar we uiteraard bij stil willen staan.
Op zondag 25 juni a.s. om 11.00 uur zullen wij met een feestelijke eucharistieviering de dag openen. De voor ons jubileum in 1998 (500 jaar) gecomponeerde Maria-mis van componist Eduard van Gelder zal centraal staan in de viering.
Na de viering is er een receptie voor genodigden en kerkbezoekers.
Om 14.00 uur zullen wij een concert geven met nieiw, voor ons jubileum gecomponeerde muziek, rond het thema "Maria".
Solistische medewerking zullen verlenen: Michal de Jong en Nienke de Jong, sopranen en Jurgen van het Ent, bariton.
Het programma wordt later bekend gemaakt.

Algehele leiding natuurlijk onder onze dirigent Gerard Keilholtz.

Na het concert wordt een kleine tentoonstelling geopend in het zuidertransept, achter het koororgel. Tevens zal het jubileumboek worden gepresenteerd en is dan te koop.
Wij hopen velen te interesseren voor onze jubileumactiviteit. Later in het jaar komen er nog enkele activiteiten. Te zijner tijd zal op een banner en op deze website nadere info beschikbaar zijn.

[GK : 26-04-2023]
525 jaar dienstbaar in de liturgie
Op 2 januari 1498 werd het koor Onser Liver Vrowen Sengers opgericht. En dat is nu 525 jaar geleden. Vijfentwintig jaar na ons groots gevierde 500 jarig bestaan, vieren wij opnieuw! Er is veel gebeurd in de laatste 25 jaar:
Prominente leden als de fam. Spelthuis, Wiegerinck, Tom Waterreus, John Uiterwaal, Gert Spijker, Marjan Douma en met bijzondere verdiensten Jan Meiberg en Ton Hendrikman, zijn wij verloren geraakt door overlijden. Ook nieuwe leden mochten wij verwelkomen. Daardoor staan wij weer op het getal 20.

Basiliekkoor 2022 Pinksteren

In 1998 vierden wij met een jubileumboek “Ave praeclara”, een tentoonstelling en diverse mooie eucharistievieringen, ons bijzondere jubileum
Ave praeclara, een sequentia die in de oprichtingsacte genoemd wordt, werd door onze dirigent, Gerard Keilholtz, via de monniken van de abdij van Solemnes teruggevonden. Deze sequentia zullen wij dit jaar ook weer enkele malen laten horen.

In 1999 werd door paus Johannes Paulus II de eretitel verleend aan de 600 jarige Onze Lieve Vrouwekerk, waardoor wij sindsdien mogen spreken van basiliek en basiliekkoor.
In 2006 werd de schrijn van Thomas a Kempis bijgezet in de basiliek. Sindsdien is het erfgoed van Thomas en van de Moderne Devotie centraal komen te staan voor een bezoek aan de basiliek.
Sinds de restauratie van de Peperbus, beter gezegd, Onze Lieve Vrouwetoren, kent de basiliek vele bezoekers die toren en kerk bezichtigen. Het gaat dan om vele tienduizenden bezoekers per jaar. www.peperbus-zwolle.nl
De schaalvergroting die nodig is om met steeds minder priesters en diakens te doen, hebben de samenwerking van de parochie Thomas a Kempis, Norbertusparochie en H. Christoffel noodzakelijk gemaakt. Krimping van het aantal kerklocaties zal waarschijnlijk op den duur onvermijdelijk zijn.
Toch zullen wij als koor ons onverminderd blijven inzetten met de beschikbare zangers en zangeressen en van ons laten horen.
Wij verheugen ons op enkele nieuwe composities die voor ons worden gecomponeerd en hopen die in de maand juni te laten horen.


[GK : 14-04-2023]
Voeg toe aan uw agenda
28 mei 2023
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Zwolle Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Zwolle
Pinksteren H. Vormselviering
Serie Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg Mgr. Ted Hoogenboom
Voeg toe aan uw agenda
29 mei 2023
Maria Moeder der Kerk / 2e Pinksterdag
Serie Vieringen Basiliek
Op maandag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten
Uitvoerende(n) Basiliekkoor OLV Sengers